İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Sanal Gezi

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, İslam medeniyetinin bilim ve teknoloji alanında bünyesinde barındıran  birbirinden benzersiz ürünleri (bilgi, obje, eser) bulundurur. Türkiye’de bir başka benzeri olmayan bu müze, dünyada ise ikinci örnektir.  Müzede 570 tane maket, cihaz kopyaları ve aletler bulunmaktadır. Profesör Doktor Fuat Sezgin tarafından kurulan bu müze, Müslüman bilginlerin ortaya çıkardığı icatlar, bilim ve teknoloji aletleri sunulmaktadır. Müzede eserler sistematik bir şekilde sergilenir.

Müze’nin Yapısı

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde Müslüman bilim insanlarının bilimin daha fazla gelişmesi için sağladığı katkılar, tıp, kimya, coğrafya, astronomi, denizcilik ve daha birçok alanda yaptığı çalışmalar anlatılır. Müze, Gülhane Park’ı içinde Saray Sur Duvarı’na birleşik, Has Ahırlar Binası içerisinde yer alır. 2008 yılında açılan müze, 3500 m. kare sergi alanına sahiptir. İki kattan oluşan müzenin alt katında şehircilik ve mimari, geometri, fizik, matematik, madenler, optik ve coğrafya alanında çizilmiş haritaların sergiye sunulduğu bölüm yer almaktadır.

Müze Zengin İçeriklere Sahip

Birbirinden çeşitli ve eşsiz yapılara sahip olan müzenin üst katında ise, bilim ve teknolojiyle alakalı görsellerin izlenebilir. Astronomi, savaş teknolojisi, saat teknolojisi ve sinevizyon salonu bulunmaktadır. Rasathaneler, rasathane araçları, gündönümü halkası ve gök küreler ile astronomi dalı, bu müzede çokça ilgi gören bölümdür. Bilim insanlarının eserlerin model ve maketleri sergi salonunda gösterilmektedir. Müzenin bahçesi de içi gibi zengin içerikli yapılara sahiptir.

Halife el-Me’mun ve İbn-i Sina’nın Eserleri Bulunur

9.yüzyılda Halife el-Me’mun’un yaptırdığı Dünya Haritası’nın kopyası olan yerküre ve İbn-i Sina’nın el – Kanun fi’t-Tıbb kitabında (2.cildinde)yer alan tıbbi bilgilerden 26 tanesi İbn-i Sina Botanik Bahçesi’nde sergilenmektedir. Müzenin zemin katında ise matematik ve geometri bölümü yer alıyor. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, geçmişte İslam dünyasının, gerek matematik, gerek kimya gerekse geometri ve birçok alanda bilime ne kadar önem verdiklerini, belgeler ve sunulan eserlerle kanıtlamıştır.

Saat ve Denizcilik Teknolojisi

Müzenin birinci katında bulunan saat ve denizcilik teknolojisi, 1559 yılında Takiyeddin’in icat ettiği Mekanik Saati, Abdurrahman eş-Sufi’nin gök küresi, Hıdr el-Hucendi’nin Usturlabı, Halife el – Me’mun’un haritasını temel alarak El İdrisi’nin Dünya Haritası’nın kopyası bu katta bulunur. İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin kurucusu olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, yaptığı çalışmalar doğrultusunda bilim ve medeniyet tarihindeki gelişmelerin birbiriyle bağlantılı ve bir bütün içerisinde olduğu görüşündedir.

Müzede, coğrafya alanında gelişmelere büyük katkı sağlayan Müslüman bilim insanlarının, buhar gücüyle çalışan aletlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar da görülmektedir. Optik alanında İslam kültürünün kıymetli kişisi olan Kemaluddin el-Farisi, koyungözü üzerinde deney yaparak, merceğin ön yüzeyinden gelen yansımayı belirler ve bu yansımayı kendi kuramları doğrultusunda şekillendirir.

Geçmişten Günümüze Ulaşan Eserler

Müzede rasathane bölümü de yer almaktadır. İlk rasathane Müslüman bilim insanları tarafından kurulmuştur. Binanın her katında görülmeye değer eserler, bilgiler, objeler ve birbirinden ilginç çalışmalar bulunur. Müslüman bilim insanlarının ürettiği coğrafya, tıp, matematik, savaş teknolojisi vb. eserlerin, araştırmalar ve model yapımları sürdükçe, müzede daha fazla esere yer verilerek, geçmişten günümüze uzanan bilim ve teknoloji dalında atılan adımların önemi ve kıymeti müze tarafından ortaya konmaktadır.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.